Spo?r?d mieszanek aromatycznych przypraw szczeg?lne miejsce nale?y garam masala – dzi?ki niej przyrz?dzi? mo?na nie tylko smaczne, ale i pachn?ce oraz – co r?wnie wa?ne – pi?knie wygl?daj?ce potrawy. Co warto wiedzie? o garam masala?

Spo?r?d mieszanek suszonych zi?? i przypraw, kt?re kojarz? si? nam z okre?lonym rejonem geograficznym, pierwsze przychodz? nam na my?l zio?a prowansalskie. Nic dziwnego, skoro u?ywamy ich na co dzie? do wielu potraw, co nadaje im i smak, i aromat zarazem. Kuchnia francuska jako wymy?lna i nieco ekscentryczna kojarzy nam si? z arystokracj? i delikatnymi dla podniebienie smakami. Popularno?? zi?? prowansalskich przez ich uniwersalno?? (pasuj? zar?wno do ryb, jak i do mi?siwa oraz warzyw) jest niepodwa?alna – inne mieszanki dopiero musz? zdoby? sobie nasze uznanie.

Nale?y do nich garam masala – r?wnie? aromatyczna i r?wnie? nadaj?ca smak sypka mikstura zmielonych zi?? i przypraw. Ta przeniesie nasze zmys?y o wiele dalej ni? po?udniowy wsch?d Europy, bo do Indii. Zadbaj? o to wchodz?ce w sk?ad garam masala przyprawy: w pierwszym rz?dzie s? to kmin rzymski, kardamon, czarny pieprz i kolendra. S? pierwsz?, zdecydowanie wi?ksz? cz??ci? przyprawy. Ka?de z wymienionych osobno poddaje si? pra?eniu, nast?pnie ??czy si? je razem i bardzo drobno mieli. W ten sam spos?b post?puje si? z kolejnymi sk?adnikami, kt?re w procentowym sk?adzie zajm? mniej miejsca. B?d? to go?dziki, cynamon, chili i li?? laurowy. Ostatni? przypraw? wchodz?c? w sk?ad garam masala jest ga?ka muszkato?owa, kt?ra z racji swej konsystencji nie jest poddawana pra?eniu, a jedynie suszeniu, po czym r?wnie? drobno si? j? mieli.

Ca?o?? przypomina z koloru cynamon, cho? jest nieco bardziej czerwona – taki te? kolor nadaje przyprawie, kt?r? garam masala wzbogaca. Sk?adniki mimo ?e zmielone, nie s? tak delikatnym proszkiem, jak wspomniany cynamon. Mikstur? dodaje si? do potrawy pod koniec jej przyrz?dzania z tej racji, ?e zbyt d?ugie poddawanie jej dzia?aniu gor?cej temperatury sprawi, ?e smak b?dzie mniej zauwa?alny.

Je?li chcemy, aby przygotowywane przez nas danie przywodzi?o na my?l Indie, garam masala b?dzie zdecydowanie najlepsza. Mo?e by? wykorzystywana jako sk?adnik marynaty do mi?sa, kt?re przys?u?y p??niej do wzbogacenia aromatu sosu tikka masala (do kt?rego dodaje si? czosnek, tarty imbir, czerwon? papryk?, pomidor, jogurt naturalny i dodatkowo cynamon, co wa?ne – danie to serwuje si? bez udzia?u soli). Garam masala mo?emy te? u?y? do doprawienia na spos?b indyjski szpinaku, kt?ry mo?e by? u?yty jako farsz do nale?nik?w z m?ki gryczanej.